Właściwości

 • Impregnacja powierzchni wiązanych cementem oraz powierzchni alkalicznych
 • Impregnacja betonu licowego lub elementów betonowych prefabrykowanych
 • Impregnacja szpachli do kosmetyki betonu
 • Ochrona wyrobów ceramicznych i dachówek
 • Impregnacja nasiąkliwych fasad z: cegły licowej i wapiennopiaskowej, kamienia naturalnego, tynku

 

Obszary zastosowań

 • Zawiera rozpuszczalniki
 • Odporny na działanie alkaliów
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie deszcze zacinającego
 • Nanoszony za pomocą pędzla lub natrysku
 • Wysoka zdolność wnikania
 • Wysycha nie klejąc się
 • Nie tworzy powłoki
 • Zapobiega tworzeniu się wykwitów oraz zabrudzeniom fasad
 • Zmniejsza ryzyko powstania uszkodzeń na powierzchniach betonu, będących wynikiem działania mrozu i soli odladzających

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123