Właściwości

 • Baza wiążąca polisyloxan
 • Redukuje wchłanianie wody
 • Podwyższa mrozoodporność oraz odporność na sole odladzające
 • Możliwość aplikacji przy pomocy wałka, metodą polewania oraz metodą natrysku
 • Nie tworzy filmu
 • Może być stosowany w strefach rozpylania i rozbryzgu
 • Możliwość łączenia z MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro i MC-Color Flair vision.
 • Testowany i dopuszczony zgodnie z DIN V18026 jako system ochrony powierzchniowej OS 1 i OS 2
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 cz. 2

Obszary zastosowań

 • Hydrofobizacja, powierzchni alkalicznych z materiałów na bazie cementu takich jak beton, tynk cementowy, kamień wapienny
 • W połączeniu z materiałami powłokowymi zapobiegawczo jako ochrona betonu
 • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Zasada 1,2 i 8, metoda 1.1, 2.1, 8,1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123