Właściwości

 • Na bazie dyspersji kopolimerów, gotowy do użycia
 • Wodny, po wyschnięciu bezbarwny
 • Wzmacnia podłoże
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, wysoki opór wobec dwutlenku węgla
 • Redukuje wchłanianie wody
 • Poprawia odporność na mróz i sole odladzające
 • Dopuszczenie zgodne z AgBB, kontrola emisji
 • Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Aplikacja poprzez ręczne nanoszenie wałkiem lub natrysk bezpowietrzny
 • Certyfikowany zgodnie z DIN-EN 1504 cz.2

 

Obszary zastosowań

 • Impregnacja powierzchni mineralnych elementów budowli
 • Bezbarwanabaza do produkcji lakierów
 • Zastosowanie na alkalicznych i neutralnych podłożach
 • Dla wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni
 • Stosowany w kombinacji z Emcephob W i Emcephob HC
 • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Certyfikowany wg DIN-EN 1504-2 dla zasady 1 i metody 1.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123