Właściwości

 • Baza spoiwa: mieszanka polimerów
 • Zawiera rozpuszczalnik, pigmentowany
 • Zapobiega przyspieszonej utracie wody
 • Odporność na liczne chemikalia
 • Bardzo dobra przyczepność do lekko wilgotnych podłoży
 • Dyfuzja pary wodnej otwarta, opóźnia karbonatyzację
 • Może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego
 • Niezależnie monitorowany przez TU Dortmund, Institute of Building Materials Research
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 2

 

Obszary zastosowań

 • Ochrona powierzchni i utwardzanie świeżego betonu, szczególnie w przypadku konstrukcji zbudowanych w formie płaskiej lub wspinaczkowej, np. betonowe kominy, wieże telekomunikacyjne, konstrukcje silosów

 • Ochrona konstrukcji betonowych przed agresywnymi atakami w powietrzu, zwłaszcza dwutlenkiem węgla

 • System standardowy: 2 x powłoka ochronna MC 702

 • Procedury ostrożności REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, aplikowanie

 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 2 dla zasad 1, 2 i 8, procedury 1.3, 2.2 i 8.2

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123