Właściwości

 • Reaktywna, polimerowa żywica iniekcyjna o szczególnie niskiej lepkości
 • Niewielkie napięcie powierzchniowe
 • Bardzo dobra zdatność do iniekcji
 • Zmienna reaktywność
 • Wypiera wodę
 • Kontrolowane tworzenie porów z ograniczonym wzrostem objętości, nie pieni się
 • Długotrwała wysoka wodoszczelność
 • Wysoka elastyczność
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Spełnia podstawowe wymagania DIBt do oceny oddziaływań wyrobów budowlanych glebę i wody gruntowe
 • Scenariusze narażenia ocenione przez REACh: długotrwały kontakt z wodą, okresowa inhalacja, stosowanie

Obszary zastosowań

 • Elastyczne, uszczelniające wypełnienie rozpadlin, dylatacji i pustych przestrzeni w obiektach podziemnych i tunelach w warunkach suchych, przewodzących wodę oraz przewodzących wodę pod ciśnieniem
 • Uszczelnienie i wzmocnienie luźnych skał klastycznych
 • Uszczelnienie obiektów hydrotechnicznych i tam, obiektów na wodę przeznaczoną do spożycia oraz obiektów oczyszczalni ścieków
 • Uszczelnienie połączeń rurowych i liniowych studzienek kanalizacyjnych infrastruktury inżynierii ścieków
 • Iniekcja uszczelniająca nieszczelności w połączeniach studzienek, przepustach rur, połączeń kielichowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123