Właściwości

 • Dwuskładnikowa
 • Reaktywna, polimerowa żywica iniekcyjna o szczególnie niskiej lepkości
 • Zmienne czasy reakcji od 1 do 60 minut
 • MC-Montan Injekt FS reaguje powoli
 • Wypierają wodę
 • Ograniczone pienienie podczas bezpośredniego mieszania z wodą (sztywna pianka)
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie
 • Zgodność z klasą materiałów budowlanych B2 dla zachowania się w warunkach pożaru wg DIN 4102 w medium iniekcyjnym
 • Zgodność z normami DIBt dotyczącymi oceny wpływu wyrobów budowlanych na glebę i wody gruntowe

Aplikacje

 • Uszczelnianie i wzmacnianie skał, gruntu budowlanego i konstrukcji budowlanych w specjalnych obiektach podziemnych i tunelach
 • Stabilizacja gruntu budowlanego przed osunięciem się gruntu
 • Uszczelnienie wykopów
 • Zwiększenie nośności gruntu budowlanego pod płytami dennymi i fundamentami
 • Kontrolowana iniekcja unoszących się klepisk i płyt podłogowych
 • Uszczelnianie i wzmacnianie ubytków i pęknięć w budynkach wykonanych z betonu i muru
 • Uszczelnianie sztywnych połączeń w budynkach betonowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123