Właściwości

 • Bardzo dobra iniekcjonalność dzięki niskiej lepkości
 • Bezpieczne uszczelnienie dzięki wysokiemu współczynnikowi pęcznienia i wysokiej elastyczności
 • Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur i przy bardzo niskich temperaturach komponentów
 • Łatwo regulowane drogi wtrysku i niskie zużycie dzięki krótkiemu, zmiennemu czasowi reakcji
 • Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2 w zakresie zachowania się w warunkach pożaru wg DIN 4102 w medium iniekcyjnym
 • Spełnia wytyczne UBA dotyczące uszczelek mających kontakt z wodą pitną wysoka odporność chemiczna nawet w środowisku wysoko alkalicznym
 • Hydroizolacja do co najmniej 7 barów ciśnienia wody
 • Szczególnie mocny dzięki wzmocnieniu polimerem i wysokiej zawartości części stałych

Obszary zastosowań

 • Konsolidacja i uszczelnianie drobnoziarnistych i gruboziarnistych gruntów sypkich - iniekcja kurtynowa
 • Obszerna iniekcja uszczelniająca pomiędzy płaszczem tunelu, a membranami uszczelniającymi
 • Elastyczne, pęczniejące uszczelnienie połączeń elementów (np. segmentów tunelu)
 • Uszczelnianie ubytków i niedoskonałości w obszarze szczeliny pierścieniowej
 • Uszczelnianie połączeń konstrukcyjnych za pomocą systemów węży iniekcyjnych
 • Wstrzyknięcie komponentów o zawartości wilgoci suchej, wilgotnej, wodonośnej podczas wstrzyknięcia i przy stałym, co najmniej jednostronnym kontakcie z wodą po wstrzyknięciu
 • Elastyczne, pęczniejące uszczelnienie wtłaczane do elementów betonowych zgodnie z DIN EN 1504-5: U(S1) W (2/3/4) (1/40)
 • Scenariusze narażenia ocenione w ramach REACH: długotrwały kontakt z wodą, okresowy, zastosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123