Właściwości

  • Poprawiona stabilizacja
  • Redukcja lepkości
  • Efekt rozpraszający
  • Zoptymalizowana pompowalność
  • Długotrwała retencja spadku

Obszary zastosowań

  • Zaprawa wypełniająca do maszyn do wiercenia tuneli z osłonami
  • Spoina A/B-Backfill dla obszarów wrażliwych i miejskich
  • Dodatek do komponentu A

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123