Właściwości

  • Zwiększona spójność
  • Stabilizacja systemów niskoprzepływowych i wysokoprzepływowych
  • Zmniejszenie konsystencji
  • Zoptymalizowana charakterystyka wczesnej wytrzymałości

Obszary zastosowań

  • Regulacja właściwości świeżej zaprawy
  • Zaprawa wypełniająca do maszyn do wiercenia tuneli z osłonami
  • Jako komponent B w warunkach nieutwardzonych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123