Właściwości

  • Wpływa na poprawę szczelności betonu
  • Wpływa na poprawę wytrzymałości betonu
  • Wpływa na poprawę odporności na korozję
  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
  • Zwiększa odporność na agresję chemiczną
  • Zmniejsza ścieralność

Obszary zastosowań

  • Do betonów wysokiej wytrzymałości
  • Do produkcji prefabrykowanych wyrobów betonowych
  • Do betonów natryskowych
  • Do betonów o podwyższonej odporności na chemikalia

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123