Właściwości

 • Amorficzny, o działaniu pucolanowym
 • Zawiesina o jasnej barwie
 • Poprawia homogeniczność betonu
 • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
 • Działa uszczelniająco
 • Zmniejsza wnikanie chlorków
 • Podwyższa odporność na agresję chemiczną
 • Zmniejsza ścieralność
  • przyjazny dla środowiska

Obszary zastosowań

 • Do betonów wysokowartościowych, wykorzystywanych w energetyce i gospodarce wodno - ściekowej
 • Do produkcji prefabrykatów betonowych
 • Do betonów/zapraw natryskowych
 • Do betonów o podwyższonej odporności na agresję chemiczną
 • Rury betonowe
 • Dachówka betonowa

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123