Właściwości

  • Lepsza hydratacja cementu
  • Zwiększona odporność mieszanki betonowej na wahania ilości wody zarobowej
  • Szybszy rozwój wytrzymałości
  • Lepsza zagęszczalność betonu wilgotnego
  • Doskonała wytrzymałość “zielona” również przy zwiększonej zawartości wody
  • Lepiej upakowana mikrostruktura betonu
  • Lepszy wygląd elementów z wyraźnymi kształtami I krawędziami
  • Żywsze i jednolite kolory elementów

Obszary zastosowań

  • Wyroby betonowe wykonane z betonu wilgotnego (kostka brukowa, płyty, krawężniki itp.)
  • Produkty jedno- oraz dwuwarstwowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123