Właściwości

 • Pozytywnie wpływa na stabilność świeżego betonu zaraz po zaformowaniu
 • Wpływa na lepszą urabialność i zagęszczalność betonów
 • Przyspiesza przyrost wytrzymałości
 • Wpływa na poprawę końcowej wytrzymałości na ściskanie oraz na zginanie
 • Poprawia odporność betonu na penetrację wody
 • Zwiększa odporność na mróz i sole odladzające
 • Zapewnienia bardziej szczelną strukturę powierzchni
 • Wpływa na poprawę płynności produkcji

Obszary zastosowań

 • Wyroby betonowe z betonu o konsystencji wilgotnej (kostka brukowa, płytki, krawężniki itp.)
 • Elementy jedno- i wielowarstwowe
 • Nawierzchnie z betonu sprężonego
 • Rury betonowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123