Właściwości

  • Wysokiej jakości środek hydrofobizujący
  • Redukuje ryzyko szkód w wyniku działania wody
  • Zwiększa odporność na mróz i sole odladzające
  • Poprawia wygląd elementów betonowych
  • Redukuje ryzyko wystąpienia wykwitów
  • Poprawia jednorodność kolorystyczną
  • Wpływa na poprawę tekstury powierzchni
  • Wpływa na trwałość hydrofobizowanych elementów

Obszary zastosowań

  • materiały mineralne, takie jak: beton, zaprawy, jastrych
  • wysokiej jakości wyroby betonowe z betonów o konsystencji wilgotnej oraz powstałe w wyniku technologii Wet-cast

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123