Właściwości

  • Nie zawiera chlorków
  • Ma działanie spęczniające i plastyfikujące
  • Powoduje zmniejszenie współczynika wodno-cementowego
  • Sprzyja tworzeniu się mikroporów

Obszary zastosowań

  • Zaprawa iniekcyjna do wypełniania kanałów kabli sprężających
  • Podpory, przepusty, polmby, wypełnienia
  • Fabrycznie przygotowane zaprawy suche

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123