Właściwości

 • Nie zawiera chlorków
 • Zapewnia dużą stabilność porów powietrza
 • Wpływa na poprawę urabialność betonu/zaprawy
 • Wpływa na poprawę homogeniczności betonu/zapraw
 • Upłynnia lekkie betony komórkowe
 • Zapewnia dobrą retencyjność wody
 • Umożliwia regulowanie gęstości objętościowe

Obszary zastosowań

 • Świeże zaprawy
 • Zaprawy termoizolacyjne
 • Lekki beton komórkowy
 • Zaprawy wypełniające
 • Zaprawy wyrównujące
 • Betony lekkie
 • Beton polistyrenowy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123