Właściwości

  • Zmniejsza ryzyko rozsegregowania składników mieszankibetonowej poprzez zwiększoną kohezję betonu 
  • Zwiększa wytrzymałość betonu łatwozagęszczalnego i samozagęszczalnego
  • Stabilizacja betonu o niskiej ilości frakcji pyłowych
  • Zmniejsza tarcie wewnętrzne w betonie
  • Zmniejsza sedymentację i tworzenie wykwitów
  • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

  • Beton samozagęszczalny (SCC)
  • Beton łatwy do zagęszczania
  • Beton architektoniczny
  • Beton pompowany

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123