Właściwości

 • Nie zawiera składników powodujących korozję
 • Plastyfikuje mieszankę
 • Poprawia właściwości betonu stwardniałego
 • Bardziej homogeniczna struktura betonu
 • Większa wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy rozciąganiu
 • Zwiększona wodoszczelność
 • Zmniejszony całkowity skurcz i pełzanie betonu
 • Zwiększona odporność na działanie substancji agresywnych

Obszary zastosowań

 • Beton towarowy
 • Beton wytwarzany w miejscu budowy
 • Beton ciężki
 • Beton z wydłużonym czasem urabialności
 • Beton wodoszczelny
 • Uniknięcie dylatacji roboczych
 • Możliwe zagęszczenie wtórne lub opóźnione

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123