Właściwości

 • Nie zawiera składników powodujących korozję
 • Intensywna dyspersja pasty cementowej
 • Dobra jednorodność betonu dzięki właściwościom fizyko-chemicznym
 • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
 • Silne uplastycznienie, tym samym zmniejszając wymaganą ilość wody
 • Długotrwały efekt uplastyczniający
 • Zmniejsza wczesne usztywnienie i utwardzenie
 • Lekko opóźniający efekt
 • Łatwiejsza aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
 • Ekonomiczne dozowanie

Obszary zastosowań

 • Beton towarowy
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123