Właściwości

  • Zgodna z normą DIN 18195 oraz EN 15814
  • Przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników
  • Duża elastyczność, mostkuje rysy
  • Możliwość aplikacji metodą natrysku (pompa ślimakowa)

Obszary zastosowań

  • Uszczelnienia powierzchni poziomych, pionowych oraz pochyłych pod warstwami ochronnymi zgodne z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6
  • Przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierającej ciśnienia
  • Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123