Właściwości

  • Elastyczna
  • Odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi
  • Łatwa w stosowaniu
  • Kompatibilne z bitumami
  • Może być wtapiana na gorąco

Obszary zastosowań

  • Połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.)
  • Szczeliny dylatacyjne
  • Rysy w podłożu
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123