Właściwości

 • Jednoskładnikowy, elastyczny i mostkujacy pęknięcia
 • Może być stosowany do ciepłych powierzchni do +70 ° C
 • Wodoodporny do 1 bara
 • Testowany zgodnie z EN 1504-2
 • Odporny na alkalia, mrozoodporny
 • Wysoka elastyczność
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Doskonała urabialność

Obszary zastosowań

 • Hydroizolacja prefabrykowanych garaży betonowych
 • Uszczelnianie podłoży betonowych o wysokich temperaturach powierzchni do +70 °C
 • Uszczelnianie betonu (np. Prefabrykatów, lekkiego lub gazobetonu)
 • Uszczelnianie murów, a także tynków CS II, CS III i CS IV
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123