Właściwości

 • Jednokomponentowy
 • Możliwość aplikacji pędzlem lub wałkiem
 • Bardzo wydajny
 • Szybko schnący
 • Pozostawia lepką strukturę powierzchni
 • Do rozcieńczenia z wodą w stosunku 1:2
 • Niskoemisyjny zgodnie z wymogami niemieckiego instytutu badającego wpływ materiałów budowlanych na zdrowie ludzi (niem. AgBB)
 • Stosowany wewnątrz i na zewnątrz

Obszary zastosowań

 • Środek gruntujący (w stanie nierozcieńczonym) do gładkich podłoży, jak np. wykładziny z płytek, mocno zagęszczony beton
 • Środek gruntujący (po rozcieńczeniu) do nasiąkliwych podłoży jak beton, mury, jastrychy
 • Środek wzmacniający do lekko pylących podłoży (w stanienie rozcieńczonym)  

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123