Właściwości

 • Silne działanie upłynniające
 • Optymalne rozmieszczenie spoiwa
 • Możliwość znacznej redukcji wody zarobowej
 • Wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na ściskanie
 • Ulepszona urabialność
 • Redukcja wczesnego skurczu

Obszary zastosowań

 • Łatwo urabialne jastrychy o wysokiej jakości
 • Jastrychy cementowe aż do PN-EN 13813-CT-C40-F6
 • Jastrychy zespolone
 • Jastrychy na warstwie rozdzielającej
 • Jastrychy do ogrzewania podłogowego
 • Betony do posadzek przemysłowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123