Właściwości

  • Optymalne roztwarzanie spoiwa
  • Dobry efekt plastyfikacji i konsystencja nawet przy ostrym piasku
  • Pozwala na dużą oszczędność wody
  • Poprawia wykonalność
  • Zwiększa wytrzymałość na zginanie i ściskanie

Obszary zastosowań

  • Łatwo wykonalne jastrychy o niskiej wartości w / c
  • Jastrychy cementowe aż do EN 13813-CT-C40-F6
  • Podgrzewany jastrych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123