Właściwości

  • Optymalizuje urabialność powodując „Efekt łożyska kulkowego” 
  • Poprawia jednorodność jastrychu
  • Zmniejsza gromadzenie się wody na powierzchni podczas wygładzania

 

Obszary zastosowań

  • Jastrychy aż do EN 13813-CT-C25-F4 i EN 13813-CA-C25-F4
  • Podgrzewane jastrychy
  • Jastrychy z niekorzystnie sklasyfikowaną krzywą gradacji piasku

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123