Właściwości

  • Optymalizacja wykonalności
  • Zawiera środki hydrofobowe
  • Zmniejsza ponowne nawilżenie

Obszary zastosowań

  • Jastrychy aż do EN 13813-CT-C35-F7
  • Używany w połączeniu z akceleratorami Powerscreed
  • Podgrzewane jastrychy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123