Właściwości

  • Przyspiesza twardnienie
  • Skraca czas schnięcia
  • Poprawia urabialność
  • Umożliwia redukcję wody zarobowej

 

Obszary zastosowań

  • Jastrychy aż do EN 13813-CT-C35-F6
  • Jastrychy do ogrzewania podłogowego
  • Jastrychy z możliwością wczesnego obciążania i kontynuowania prac posadzkarskich

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123