Właściwości

  • Przyspiesza hartowanie
  • Skraca czas utwardzania
  • Dobra urabialność

Aplikacje

  • Jastrychy aż do EN 13813-CT-C35-F6 i EN 13813-CA-C25-F4
  • Podgrzewane jastrychy
  • Wcześniej dostępne i możliwe do pokrycia jastrychy do wnętrz

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123