Właściwości

  • Zwiększenie wytrzymałości
  • Przyspieszenie twardnienia
  • Skrócenie czasu suszenia 7-14 dni
  • Poprawa urabialności

Obszary zastosowań

  • Łatwo wykonalne jastrychy o niskiej wartości w / c
  • Jastrychy cementowe aż do EN 13813-CT-C40-F6
  • Jastrychy anhydrytowe
  • Jastrychy do ogrzewania podłogowego
  • Jastrychy z możliwością wczesnego obciążania oraz gotowości do kontynuowania prac posadzkarskich

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123