Właściwości

  • Dwukomponentowa żywica epoksydowa
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Niska lepkość
  • Wysoka zdolność penetracji w rysy i pustki

Obszary zastosowań

  • Zalewanie mikropęknięć
  • Wypełnianie rys i pustek na powierzchniach z jastrychu, betonu oraz konstrukcjach żelbetowych
  • Odpowiedni do rys o szerokości > 0,2 mm

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123