Właściwości

 • Żywica duromerowa na bazie krzemianu
 • Może być stosowana bezpośrednio z butelki
 • Łatwa i czysta aplikacja
 • Szybkie utwardzanie
 • Bezwonna
 • Doskonała penetracja
 • Bez rozpuszczalników

Obszary zastosowań

 • Do napraw powierzchi wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wypełnianie pęknięć i spoin o szerokości do 15 mm w jastrychach na bazie mineralnej
 • Do wypełniania pod ciśnieniem
 • Powierzchnie ogrzewane
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123