Właściwości

  • Dwukomponentowa żywica epoksydowa • podwójny kartusz 400 ml
  • Nanoszony specjalnym pistoletem RIS-Jet
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • O niskiej lepkości
  • Wysoka zdolność penetracji w rysy i pustki
  • Nie wymaga dodatkowego mieszania
  • Łatwy i czysty sposób wbudowania

Obszary zastosowań

  • Impregnacja mikropęknięć
  • Wypełnianie rys i pustek na powierzchniach z jastrychu oraz betonu

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123