Właściwości

  • Na bazie żywicy epoksydowej
  • Dwuskładnikowy
  • Dyspersyjny
  • Bez rozpuszczalników
  • Odporny na obciążenia mechaniczne
  • Odporny na czynniki chemiczne, takie jak rozcieńczone zasady i kwasy, olej i benzyna
  • Przylega nawet do matowo-wilgotnych podłoży mineralnych

Obszary zastosowań

  • Przezroczysta lub powłoka w kolorze dla jastrychów i posadzek cementowych
  • Zabezpieczenie jastrychu i posadzek betonowych w strefie przemysłowej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123