Właściwości

 • Na bazie żywicy epoksydowej
 • Dwuskładnikowy
 • Wysoka odporność mechaniczna
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • Bezrozpuszczalnikowy

Obszary zastosowań

 • Warstwa sczepna do podłoży połączonych cementem
 • Warstwa sczepna pomiędzy starym i nowym betonem
 • Wypełnianie pustek i jam w jastrychu
 • Powłoka dla jastrychów cementowych
 • Podkład hamujący przenikanie wilgoci o wartości < 6 CM %
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123