Właściwości

  • Dwuskładnikowa żywica epoksydowa
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Wysoce wypełnialny piaskiem kwarcowym suszonym w piecu
  • Przezroczysty
  • Bez rozpuszczalników

Obszary zastosowań

  • Podkład na jastrychy
  • Do podłoży mineralnych pod pokrycia i powłoki
  • Spoiwo do zapraw z żywicy epoksydowej, rys, wypełniaczy i wypełnień naprawczych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123