Właściwości

  • Dwuskładnikowa żywica epoksydowa
  • Niska lepkość
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Wysoce wypełnialna piaskiem kwarcowym suszonym w piecu
  • Przezroczysta
  • Bez rozpuszczalników

Obszary zastosowań

  • Podkład na jastrychy
  • Spoiwo do zapraw z żywicy epoksydowej, rys, wypełniaczy i wypełnień naprawczych

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123