Właściwości

  • Jednoskładnikowe uszczelnienie poliuretanowe
  • Dobre właściwości barierowe dla wilgoci
  • Szybko malowalny
  • Krótki czas schnięcia
  • Niska zawartość LZO wg. do AgBB i GEV, klasa EMICODE EC1 Plus
  • Certyfikowany i zaklasyfikowany jako powłoka do regulacji bilansu wilgoci zgodnie z EN 1504-2, klasa 2 i 8, pkt. 2.2 i 8.2

Obszary zastosowań

  • Uszczelnianie podłoży mineralnych o wilgotności resztkowej wynoszącej 4,0% (patent EP 0911306 B1)
  • Nadaje się do jastrychów cementowych, suchych mieszanek i płynnych
  • Nadaje się do podgrzewanych jastrychów
  • Nadaje się do systemu jastrychów przepływowych MC-Estrifan ECE 20
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123