Właściwości

 • Związana cementem
 • Gotowa do użycia – wystarczy tylko wymieszać z wodą
 • Łatwa i prosta w obróbce
 • Twardniejąca bez pęknięć i rys skurczowych
 • Przydatna jako bezpośrednia warstwa ścieralna
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Możliwość obciążenia ruchem wózków widłowych i paletowych
 • Odporna na mróz i sól przeciwoblodzeniową zgodnie z PN EN 12390-9
 • Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Obszary zastosowań

 • Do mało i wielkopowierzchniowych napraw posadzek i ścian betonowych
 • Do napraw schodów i cokołów
 • Do profilacji warstw spadkowych
 • Do wyrównywania powierzchni podłóg i ścian warstwami o grubości od 1 do 10 mm w jednym cyklu roboczym
 • Do naprawy ukruszeń, ubytków i otworów do 30 mm w jednym cyklu roboczym

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123