Właściwości

 • Jednokomponentowa – wystarczy wymieszać z wodą
 • Modyfikowana polimerem
 • O niewielkim skurczu
 • Możliwość pompowania pompami typu miksokret
 • Możliwość szybkiego oddania do użytku
 • Łatwa do wygładzenia, zarówno ręcznie jak i przy użyciu mechanicznych zacieraczek
 • Po stwardnieniu mrozoodporna
 • Klasa wytrzymałości wg EN 18813 do CT-C40-F6
 • Do warstw o grubości od 10 mm do 60 mm

Obszary zastosowań

 • Wyrównywanie powierzchni posadzek z jastrychu cementowego i betonu
 • Wyrównywanie i wykonywanie jastrychu na powierzchniach pochyłych np. rampy
 • Wykonywanie jastrychu na warstwie rozdzielającej i jastrychu zespolonego wewnątrz i na zewnątrz budynków

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123