Właściwości

  • Gotowy do użycia
  • Łatwa aplikacja
  • Krótki czas ekspozycji
  • Usuwalny za pomocą wody

Obszary zastosowań

  • Do usuwania oleju i smaru z powierzchni betonowych, jastrychowych lub gipsowych
  • Do usuwania oleju i smaru z wyrobów betonowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123