Właściwości

  • Gotowy do użycia
  • Krótki czas ekspozycji
  • Reaguje z rdzą, tworząc rozpuszczalną sól
  • Neutralizacja za pomocą wody

Obszary zastosowań

  • Usuwanie zanieczyszczeń rdzy:
  • na powierzchniach betonowych
  • na podłożach metalowych
  • Odrdzewianie poprzez zanurzenie:
  • do narzędzi żelaznych i stalowych
  • dla małych jednostek sprzętowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123