Właściwości

  • Gotowy do natychmiastowego użycia
  • Wykazuje szybkie działanie
  • Wchodzi w reakcję z rdzą, tworząc rozpuszczalną sól
  • Można go zneutralizować wodą

Obszary zastosowań

  • Usuwa zabrudzenia z rdzy:
  • na powierzchniach betonowych
  • na podłożach metalowych
  • Odrdzewianie poprzez zanurzenie:
  • do narzędzi żelaznych i stalowych
  • dla małych jednostek sprzętowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123