Właściwości

 • Wodorozcieńczalna dyspersja akrylowa
 • Gotowa do użycia, o konsystencji pasty
 • Rozcieńczalny z wodą do 10 %.
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i powstrzymywanie saturacji
 • Bez utwardzania
 • Możliwość szlifowania
 • Może być pokryty powłokami MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro i MC-Color Flex vision
 • Nakładanie pacą i spryskiwanie
 • Certyfikowany i zatwierdzony zgodnie z normą DIN V 18026 jako system OS 5a
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2

 

Obszary zastosowań

 • Nadaje się do stosowania na betonie, betonie lekkim, porowatym betonie lekkim i przylegających do niego starych powłokach

 • Wypełnianie porów i wydmuchiwanie otworów

 • Wypełnienie cienkowarstwowe do maksimum 1 mm

 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 2 dla zasad 1, 2 i 8, procedura 1.3, 2.2, 8.2
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

   

   

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123