Właściwości

 • Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi
 • Nadająca się do obróbki ręcznej oraz do natrysku na mokro
 • Wysoka zdolność retencji wody
 • Odporna na działanie mrozu oraz zmiany temperatury
 • Można stosować jako szpachlówkę oraz do wypełnienia porów i jam usadowych
 • W odstępie 3 godzin może być pokryta powłoką sztywną MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro oraz powłoką elastyczną MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro i MC-Color Flex vision
 • Przetestowana i zgodna z normami ZTV-ING TL/TP BE PCC oraz DIN V 18026 jako system ochrony powierzchniowej OS-4 i OS-5a
 • Klasa R2 zgodnie z normą EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa szpachlowa PCC do stosowania w obiektach budowlanychna zewnątrz, jak i wewnątrz zarówno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie podlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdów
 • Zamykanie porów, jam i pustek
 • Certyfikacja zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123