Właściwości

 • Jednoskładnikowy, modyfikowany dodatkami syntetycznymi
 • Nadający się do obróbki ręcznej oraz natrysku na mokro
 • Wysoka zdolność retencji wody
 • Odporny na działanie mrozu oraz zmiany temperatury
 • Nie zawiera trójglinianu wapniowego, niska zawartość alkalii
 • Można stosować jako szpachlówkę
 • Po ok. 3 godzinach może być pokryty powłokami sztywnymi MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro oraz powłokami elastycznymi MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro, MC-Color Flex vision
 • Klasa R2 zgodnie z PN EN 1504 cz. 3

Obszary zastosowań

 • Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa PCC do stosowania w obiektach budowlanychna zewnątrz, jak i wewnątrz, zarówno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie podlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdów
 • Niwelowanie dużej chropowatości powierzchni betonowej
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady3, metoda 3.1 i 3.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123