Właściwości

 • Jednoskładnikowa
 • Do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro
 • Współpracująca statycznie
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Oporna na sole odladzające
 • Szczelna na chlorki
 • Niepalna, klasa A1 zgodnie z PN-EN 13501-1
 • Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3

Obszary zastosowań

 •  Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3, dział 4, Naprawa konstrukcji w zakresie SPCC i PCC II - do napraw powierzchni obciążonych dynamicznie lub statycznie
 • SPCC / PCC - beton zastępczy do napraw budowli hydrotechnicznych
 • Dopuszczony do stosowania na powierzchniach poziomych, pionowych oraz pułapowych
 • Dający się zastosować dla klas ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XW 1÷2, XD 1÷3, XS 1÷3, XM 1 i XA 1÷2
 • Certyfikowany i sklasyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123