Właściwości

 • Jednoskładnikowe, modyfikowane polimerami
 • Aplikacja ręczna i na mokro
 • Może być stosowany bez powłoki pasmowej
 • Niska gęstość świeżej zaprawy, niskie zużycie
 • Odporny na temperaturę, mróz, rozmrażanie i sole odladzające
 • Wysoka odporność na karbonizację
 • Zwiększona wydajność klejenia
 • Nadaje się do stosowania na ścianach i nad głową
 • Grubość warstwy 2 - 30 mm
 • Doskonałe właściwości aplikacyjne
 • Niepalny zgodnie z EN 13501-1 - materiał budowlany klasy Al
 • Klasa R2 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Naprawa pękniętych lub złamanych miejsc w betonie, nakładanie warstw wyrównujących i drobne zaprawy > 2 mm
 • Nadaje się do częściowego i całościowego nanoszenia na beton ceglany normalny, lekki i wiórowy w budownictwie cywilnym, przemysłowym i mieszkaniowym
 • Certyfikowane i klasyfikowane zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasady 3, procedury 3.1, 3.3, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123