Właściwości

 • Dwuskładnikowa drobnoziarnista zaprawa modyfikowana polimerami
 • Nakładanie ręczne i techniką natrysku na mokro
 • Może byś stosowany jako szpachlówka wyrównawcza, drapana oraz zamykająca pory i jamy
 • Odporny na karbonatyzację, wysoka retencja wody
 • Odporny na zmiany temperatury, mróz i sole odladzające
 • Przebadany i dopuszczony do stosowania jako systemy ochrony powierzchniowej OS-4 i OS-5
 • Niepalny, klasa materiałów budowlanych A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
 • Klasa R3 zgodnie z normą EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa szpachlowa PCC do stosowania na nowych oraz na istniejących obiektach budowlanych
 • Przetestowana z MC Color T 21 i MC-DUR 2496 CTP oraz certyfikowana jako wewnętrzny system powłokowy dla tuneli
 • Certyfikacja zgodnie z normą DIN EN 1504 część 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3
 • Spełnia wymagania dla systemów powłok ochronnych dla tuneli i kolorystyki „Astra Merkblatt Tunnelbeschichtungssysteme und Farbgebung”
 • Spełnia wymagania dla powłok ochronnych do tuneli „ÖBV Merkblatt Tunnelbeschichtungen”

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123