Właściwości

  • Szpachlówka drobnoziarnista epoksydowo-cementowa na podłoża wiązane cementem
  • Łatwa w obróbce
  • Ograniczona potrzeba pielęgnacji
  • Szybko można pokrywać żywicami reakcyjnymi
  • Płyn zarobowy MC-Additiv EC
  • Certyfikacja zgodnie z normą EN 1504 część 3

 

Obszary zastosowań

  • Szpachlowanie wyrównawcze i zamykające
  • Jako pokrycie całopowierzchniowe o grubości powłoki do 6 mm
  • Szpachlówka drobnoziarnista typu ECC pod powłoki z żywic reakcyjnych do elementów budowlanych nie obciążonych ruchem pieszym lub kołowym w budownictwie nowym oraz istniejącym, na powierzchnie zewnętrzne jak i wewnętrzne
  • Certyfikowana zgodnie z EN 1504-3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123